Spring til indhold
Forside » Nyheder » DASYLab-moduler til lydniveau- og lydeffektmåling

DASYLab-moduler til lydniveau- og lydeffektmåling

  (EN 60651 og EN 60804)

  ROGA  DASYLab 12

  • Tidsvægtning: hurtig, langsom, impuls, leq efter DIN IEC 651 og DIN IEC 804.
  • Filtre A, B og C efter EN 60651 og EN 60804
  • Omskifteligt 10 Hz højpasfilter
  • Komfortabel kalibrering af måling op til 16 indgangskanaler
  • Frit valgbart kalibreringsniveau

  Download moduldatablad

  Lydniveaumålingsmodul
  Lydniveaumålemodulet har følgende funktioner:

   • Tidsvægtning: hurtig, langsom, impuls, leq efter DIN IEC 651 og DIN IEC 804.
   • Nem mikrofonkalibrering med en stempeltelefon; i kalibreringstilstand detekterer DasyLAB 6 den kanal/mikrofon, der skal kalibreres, og beregner de korrekte værdier.
   • Korrektionsværdierne gemmes sammen med arbejdsarket.
   • Modulet har 16 indgange og 16 udgange til vægtede og dB-skalerede lydniveauer.
   • Vi anbefaler en 16 bit AD-konverter med mikrofonstrømforsyning.
   • En hardware dB A vægtning er rar at have, men ikke nødvendig.
   • Simultaneous Sample and Hold er absolut nødvendigt for lydtryksmåling.

  Lydeffektmålingsmodul
  Lydeffektmålemodulet kan beregne lydeffekt for maksimalt 16 indgangskanaler (fra lydniveaumålingsmodulet) 1 udgangskanal, der kan omstilles til:

  • Måling overflade lydstyrke.
  • Lydeffektniveau (SPL) for alle aktive kanaler. Modulegenskaberne giver dig mulighed for at indstille de fire korrigerende værdier i dB eller bruge "wizards" til at bestemme dem:
   • K0: Korrektionsværdi for lufttryk og temperatur. Direkte input af dB-værdien eller tryk og temperatur. (Kun nødvendigt for klasse 1 målinger iht. DIN 45 635.)
   • K1: Korrektionsværdi for uvedkommende støjkorrektion (baggrundsstøj, signal-til-støj-forhold). Direkte input af dB-værdien eller taget fra sidste måling.
   • K2: Korrektionsværdi for miljøfeedback (refleksioner).Direkte input af dB-værdien eller input af rummets metrik:– volumen – efterklangstid …
   • Ls: Korrektionsværdi for for den omsluttende overflade. Direkte input af dB-værdien eller input af overflademetrikker (guidet med grafik). Ligesom DIN (2a, 2c, b) – Kugleformet, halvkugle, kvart kugle – terninger (fritliggende, ved en væg, ved en væg og loft)

   Modulet fungerer i overensstemmelse med følgende standarder: DIN 45 635, DIN EN 23 741, ISO 3741, DIN EN 23 742, ISO 3742, DIN EN 23 744, EN ISO 3744, DIN EN 21 680, ISO 6395

  (Kilde: Roga Instruments)