Spring til indhold
Forside » Nyheder » Beregn og modeller dine ideer

Beregn og modeller dine ideer

  Mathcad leverer hundredvis af operatører og indbyggede funktioner til løsning af tekniske problemer. Brug Mathcad at udføre numeriske beregninger eller finde symbolske løsninger. Den fungerer med en lang række numeriske og datatyper, opererer på skalarer, vektorer og matricer og sporer og konverterer automatisk enheder.

  Mathcad's matematikfunktionalitet inkluderer:

  • Partial differentialligning løser blokke for parabolske (varme) og hyperbolske (bølge) ligninger i én dimension
  • Komplekse argumenter og brøkrækkefølge for Bessel-funktioner og nye Hankel-funktioner
  • Tilpasningsrutiner for generel og eksponentiel tilpasning
  • Sporingsfejlfunktionalitet til sporing af fejlkilder i komplicerede regneark
  • Understøttelse af komplekse argumenter til gulv, loft, rund og trunc
  • Ny sinc funktion

  Mathcad's beregningsevner omfatter:

  • Numeriske operatorer udfører summeringer, produkter, derivater, integraler og booleske operationer.
  • Numeriske funktioner anvender trigonometriske, eksponentielle, hyperbolske og andre funktioner og transformationer.
  • Symbolik forenkler, differentierer, integrerer og transformerer udtryk algebraisk. Mathcad's patenterede live symbolics-teknologi genberegner automatisk algebraiske løsninger.
  • Vektorer og matricer manipulerer arrays og udfører forskellige lineære algebraoperationer, såsom at finde egenværdier og egenvektorer og søge værdier i arrays.
  • Statistik og dataanalyse genererer tilfældige tal eller histograms, tilpasse data til indbyggede og generelle funktioner, interpolere data og bygge sandsynlighedsfordelingsmodeller.
  • Differentialligningsløsere understøtter almindelige differentialligninger, systems af differentialligninger og grænseværdiproblemer både på kommandolinjen og i løse blokke, der bruger naturlig notation til at specificere DiffEQ'erne og begrænsningerne.
  • Variabler og enheder håndterer reelle, imaginære og komplekse tal med eller uden tilknyttede enheder.
  • Højtydende beregningsmotor giver hastighed og sofistikeret hukommelsesstyring for at hjælpe dig med at finde løsninger hurtigere.