Spring til indhold
Forside » Nyheder » Mathcad Tilføjelser: Eksempler på Signal Processing Extension Pack

Mathcad Tilføjelser: Eksempler på Signal Processing Extension Pack

  Produkt oversigt

  EKSEMPLER

  Eksempel på Signal Process Extension Pack

  Indbyggede funktioner forenkler mange signalbehandlingsopgaver. Her er indbyggede funktioner til filtrering af digitale signaler under forskellige samplingshastigheder og -betingelser ganske enkelt analyseprocedurer, der gør det nemt at udføre iterative what-if-scenarier.

  Eksempel på signalbehandlingsudvidelsespakke 2

  Med MathcadMed understøttelse af scriptsprog er det nemt at oprette din egen brugerdefinerede applikation. Her behandles et lydsignal, og derefter vises outputtet i en brugerdefineret applikation.

  Signalbehandlingsudvidelsespakke Eksempel 3

  Dette eksempel illustrerer "udjævning" ved at beregne den lineære foldning af 2-dimensionelle data ved hjælp af en 2D FFT-teknik. Inputdataene sammen med de konvolverede data vises her, både som billeder og som overfladeplot.

  Signalbehandlingsudvidelsespakke Eksempel 4

  Dette eksempel illustrerer, hvordan Remez-udvekslingsalgoritmen til FIR-filterdesign let anvendes til at beregne impulsresponsen for filteret og tilhørende stopbånd- og pasbåndsfejl ved hjælp af eksterne frekvenser