Spring til indhold
Forside » Nyheder » Mathcad E-bog: Civil Engineering løste problemer

Mathcad E-bog: Civil Engineering løste problemer

  Som navnet antyder, er dette en række almindelige problemer, man støder på i pensum for civilingeniøruddannelsen. Løsninger udarbejdes i Mathcad, med passende grafer, optimeringsmetoder og andre nyttige teknikker detaljeret for eleven.

  Nyttig som kilde til øvelser for instruktøren, eller som eksempel arbejdsark til eleven.

  Mere mindre

  Indholdsfortegnelse

  Statik: Reaktioner
  Truss Analyse
  Parabolsk ophængskabel
  Stress på et element
  Shear og Moment Diagrams
  Normal og forskydningsspændingsfordeling
  Dynamik: Position, Hastighed, Acceleration
  Dynamik: arbejde og magt
  Dynamik: Impuls-Momentum
  Jordens egenskaber
  Skråningsfejl
  Normal og Shear Stress
  Motorvejsteknik: Super Elevation
  Motorvejsteknik: Udskridningsafstand
  Motorvejsteknik: Belægningsdesign
  Strukturel analyse: Indflydelsesdiagram
  Forstærket betondesign: bjælke
  Interaktionsdiagram
  Kvadratfod
  Excentrisk ren forbindelse
  Ståldesign: Bjælkedesign
  Ståldesign: Søjledesign
  Væskestatik: Hydrostatisk tryk
  Væskestatik: Opdrift
  Kraft på en skrå overflade
  Reynolds tal og friktionsfaktor
  Væskedynamik: Pumpeenergi
  Problem med tre reservoirer
  Hydraulik: Normal dybde
  Specifik og kritisk energi
  Hydraulisk hop
  Hydraulik: Varieret flow
  Hydrologi: Well Drawdown
  Hydrologi: Kanallagring
  Hydrologi: åbningsudledning
  Vandkvalitet: Opløsningsmiddelekstraktion
  sedimentation
  Blanding
  Kloring
  Ionbytte
  Fakultativ Dam
  Oxideringsgrøft
  Opmåling: Lodret kurve
  Område med uregelmæssig grænse
  Jordarbejde Volumen
  Econcomics: Future Worth
  Økonomi: Afkast
  Ammoniak toksicitet
  Unit Hydrograph Construction
  Newton Raphson-procedure
  Beregning af bremsetemperatur
  Bemandingsligning
  Vandbehandling: Kationbytning
  Find flodens tværsnitsområder
  Frigivelse af giftige urenheder til atmosfæren
  Udledning fra en bred kam
  Normal dybde på en kanalhældning
  Rørflow: Specifikke energikurver
  Væskestrøm: Reservoirudledning
  Spildevandspumpe

   

  Se også vores andre titler i denne serie,