Spring til indhold
Forside » Nyheder » Mathad E-bog: Elektroteknik løste problemer

Mathad E-bog: Elektroteknik løste problemer

  Som navnet antyder, er dette en række almindelige problemer, man støder på i den bachelor-elektroniske pensum. Løsninger udarbejdes i Mathcad, med passende grafer, optimeringsmetoder og andre nyttige teknikker detaljeret for eleven.

  Nyttig som kilde til øvelser for instruktøren, eller som eksempel arbejdsark til eleven.

  Mere mindre

  Indholdsfortegnelse

  Laplace Transformers
  Parallelt RLC kredsløb
  Serie RLC kredsløb
  Frekvensrespons af forstærkere
  Diodekredsløbs grafisk analyse
  Zener Diode Circuit Analyse
  DC-analyse af en to-trins BJT-forstærker
  BJT Four Resistor Bias Circuit Design
  Enkeltforsyning, ikke-omgået emittermodstand
  Kaskadeforstærker: Højfrekvensanalyse
  FET Bias Circuit Analyse
  FET Bias Circuit Design 1
  FET Bias Circuit Design 2
  FET Bias Circuit Design 3
  FET Bias Circuit Design 4
  JFET Common Source forstærkerdesign
  Respons af en forstærker med tre poler
  Stabilitet af forstærker med tre poler
  Båndpasfilterrespons – Analyse
  Båndafvisningsfilterrespons – Analyse
  Første ordens filterdesign
  Transform lavpasfilter til båndpasfilter
  Første ordens lavpasfilterdesign
  Første ordens højpasfilterdesign
  nth Order Butterworth Filter Design
  Plane bølgeudbredelse – tabsgivende medium
  Refleksion og transmission – normal forekomst
  Kommunikation med en ubåd
  Refleksion og transmission – skrå forekomst
  Refleksion som en funktion af vinkel
  Koaksialkabel transmissionslinjedesign
  Twin Lead Transmission Line Design
  Microstrip Analyse
  Microstrip syntese
  Tilslutning af generatorer til belastninger
  Open-Wire transmissionsledninger, der forbinder generatorer
  Single Stub Matching – Open Circuit Stubs
  Single Stub Matching – Kortslutningsstuds
  Double Stub Matching – Open Circuit Stubs
  Double Stub Matching – Kortslutningsstuds
  Design af en rektangulær bølgeleder
  Opdeling i en rektangulær bølgeleder
  Ledertab i en rektangulær bølgeleder
  Tværgående magnetiske bølger
  Tværgående elektriske Bølger
  Ledertab i cylindriske bølgeledere
  Design af en dipolantenne
  Ensartet lineær række af punktkilder
  Pyramideformet horndesign
  Stråling fra en rektangulær åbning

   

  Eksempelfil i MathML

  Download bog (1.3 MB)

  Se også vores andre titler i denne serie,